Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt - Hà Nội

Điện thoại: (04) 39 344 260/

Điện thoại: 0243826228888

Email: minhlh@moit.gov.vn; minhlh@vietrade.gov.vn

Điện thoại: 02438262266109

Email: HaiNB@vietrade.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website