Tổng cục Quản lý thị trường

Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-39362303

Fax: +84-24-39342726

Email:CucQLTT@moit.gov.vn

Website:http://www.dms.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02438255868

Email: LinhTH@moit.gov.vn

Điện thoại: 0913082189

Email: Duongha@dms.gov.vn

Điện thoại: 02438254292

Email: Huongct @dms.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website