Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.39378432

Fax: 0243.39348959

Email: hoinhapkinhte@moit.gov.vn

Website: http://.hoinhapkinhte.moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 024338255358

Email: anhtm@moit.gov.vn

Điện thoại: 0243 39364124

Email: hanglt@moit.gov.vn

Điện thoại: 024339335529

Email: nghiapt@moit.gov.vn

Điện thoại: 024338260215

Email: hungp@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website