Phòng Hành chính - Lưu trữ

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04. 22.202.101

Fax: (04) 38 264 696; (04) 22 202 525

Điện thoại: 0986586768

Email: hieulq@moit.gov.vn

Điện thoại: 0982375966

Email: huongngtt@moit.gov.vn

Điện thoại: 0986351798

Email: thunth@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website