Vụ Chính sách thương mại đa biên

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 024 2220 5412

Fax: 024 2220 2525

Email:VCSTMDB@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02422205411

Email: ThaiLH@moit.gov.vn

Điện thoại: 0903465566

Email: Chinv@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205415

Email: KhanhNC@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205522

Email: MaiPQ@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website