Phòng Tổng hợp

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 024 2220 2584

Điện thoại: 2220.5527

Email: hoapm@moit.gov.vn

Điện thoại: 2220.5494

Email: truonghv@moit.gov.vn

Điện thoại: 2220.5494

Email: giangnthi@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website