Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 20 5479

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0422205430

Email: hungdq@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422205427

Email: namnph@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422202586

Email: sontn@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website