Vụ Tổ chức cán bộ

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 024 2220 2222

Fax: 024 2220 2523 - 2220 2369

Email:VTCCB@moit.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ

Email: HuyTQ@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422202320

Email: HuongNNM@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422202324

Email: HieuNT@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website