Nhà Xuất bản Công Thương

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại:  024.3934.1562

Fax: 024.3938.7164

Email: nxbct@moit.gov.vn

Website: nhaxuatbancongthuong.com.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0243 9341562

Email: HienTrT@moit.gov.vn

Điện thoại: 0243 9341562

Email: HangTTT@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website