Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38242218

Email:ttthongtin@moit.gov.vn; 

Website:vtic.vn; thongtincongthuong.vn.

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 024.39387336

Email: hungph@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.39348845

Email: minhpn@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.38250713

Email: linhdtb@moit.gov.vn; dinhblinh@gmail.com

Điện thoại: 02439360126

Email: lannq@moit.gov.vn;

Tin nổi bật

Liên kết website