Ban Y tế

Địa chỉ: Xã Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 2210992

Điện thoại: 02802210992

Tin nổi bật

Liên kết website