Phòng Tài chính

Địa chỉ: Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 2210993

Điện thoại: 02802210993

Tin nổi bật

Liên kết website