Khoa điện

Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế

Điện thoại: 0543-827320

Email: pbdung@hueic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website