Khoa Điện tử - Viễn thông

Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế

Điện thoại: 054-3827321

Email: tnchau@hueic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website