Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế

Điện thoại: 054.3834703

Email: ththuy@hueic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website