Phòng Công tác Học sinh, sinh viên

Địa chỉ: Tầng 1, Khu nhà D, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định

Điện thoại: 0350.8827070

Fax: 0350.3843051

Email:cthssv@cnd.edu.vn

Email: nbdinh@cnd.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website