Phòng Đào tạo

Địa chỉ: Tầng 1, Khu nhà D, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.3986919

Fax: 0350.3843051

Email:daotao@cnd.edu.vn

Email: ndphan@cnd.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website