Phòng Quản trị vật tư

Địa chỉ: Tầng 1, Khu nhà D, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định

Điện thoại: (0350) 3985178

Fax: (0350).3843051

Email:qtvt@cnd.edu.vn

Email: nqvinh@cnd.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website