Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà A

Điện thoại: 0350.985288

Fax: 0350.3843051

Email:ttthnn@cnd.edu.vn

Email: hvchinh@cnd.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website