Trung Tâm thực hành và Dịch vụ sản xuất, ngành cơ khí

Địa chỉ: Xưởng 4

Điện thoại: 0350.3843051

Email:tnthdvsx@cnd.edu.vn

Email: mkhieu@cnd.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website