Khoa Điện - Điện tử - Tin học

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3743211

Điện thoại: 02803743211

Điện thoại: 02803743211

Tin nổi bật

Liên kết website