Khoa May thời trang

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3743212

Email:Khoamay@cdcntn.edu.vn

Điện thoại: 02803743212

Email: Khoamay@cdcntn.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website