Phòng Tổ chức Hành Chính

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3844142

Email:Tochuc@cdcntn.edu.vn

Điện thoại: 02803844142

Email: Tochuc@cdcntn.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website