Phòng Nghiên cứu khoa học

Địa chỉ: Tầng 4 Nhà làm việc 7 tầng

Điện thoại: 033.6292168

Email:phongnckh@cic.edu.vn

Email: hoangminhthuan@cic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website