Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Địa chỉ: Dốc Đỏ, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3 854 497

Fax: (033) 3 854 302

Email:Cdcnxd@cic.edu.vn

Website:www.cic.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Email: dominhchien@cic.edu.vn

Email: hoangminhhai@cic.edu.vn

Email: levanloi@cic.edu.vn

Email: nguyenvantuan@cic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website