Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương

Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3785 925

Email:hdcit.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Email: duongtrungkiendt@gmail.com

Email: chinh.hpcivc@gmail.com

Điện thoại: 0839829909

Email: trungtukien@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website