Khoa Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (057)2.211761

Email:congnghethongtin@.tic.edu.vn

Email: levanthinh@tic.edu.vn

Email: nguyenthithuha@tic.edu.vn

Email: nguyenxuanhau@tic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website