Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: 028 37313631

Fax: (08) 38 978 501

Email:tchc@hitu.edu.vn

Website:hitu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02837311249

Email: buimanhtuan09@gmail.com

Điện thoại: 02837280527

Email: dangcongquoc1968@gmail.com

Điện thoại: 02837280528

Email: nguyenanhtuan@hitu.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website