Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ và Ngoại ngữ Tin học

Địa chỉ: 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35562367; 0436880056;

Fax: 04.36880056

Tin nổi bật

Liên kết website