Phòng Đào tạo

Địa chỉ: 202 đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0240) 3856210

Email:pdt@bcit.edu.vn

Điện thoại: 02403854571

Email: haint@bcit.edu.vn

Email: nguyentronglangdt@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website