Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Địa chỉ: 202 đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0240) 3826112

Fax: (0240) 3 854 5133

Email:http://www.bcit.edu.vn

Website:contact@bcit.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02403854861

Email: thuydt@moit.gov.vn

Điện thoại: 02403854571

Email: haint@bcit.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website