Phòng Kế hoạch Kỹ thuật & Quản trị thiết bị

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Đa năng

Điện thoại: (0240) 3854561

Email: hanhntc@bcit.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website