Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Địa chỉ: Khu nhà xưởng

Email:ttnc@bcit.edu.vn

Email: dungnv@bcit.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website