Trường Cao đẳng Thương mại

Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê , quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3 756 403

Fax: (0511) 3 811 179

Email:tuyensinh@cdtm.edu.vn

Website:http://www.cdtm.edu.vn/

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 05113813919

Email: dinhvantuyen163@yahoo.com.vn

Email: nguyentrivu@yahoo.com

Email: sangtranvan100464@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website