Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Địa chỉ: 45 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84.511) 3759 879

Email: vothiphuonganh1970@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website