Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: Phòng G104 - 478 - đường Thống Nhất - phường Tân Thịnh - thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3842239

Fax: 0280.3854760

Tin nổi bật

Liên kết website