Trường Cơ khí - Ô tô

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A10, cơ sở chính

Điện thoại: 043.7655121

Fax: 043.7655261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website