Phòng Đào tạo

Địa chỉ: Tầng1, A2, Cơ sở chính

Điện thoại: 043.7655121

Fax: 043.7655261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Email: thuckx@haui.edu.vn

Điện thoại: 0437638908

Email: thanhcong@haui.edu.vn

Điện thoại: 0437655121

Email: Donguyenhung06@gmail.com

Email: vnanh77@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website