Trung tâm Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ: Tầng 3, A1, Cơ sở 1

Điện thoại: 043.7655121

Fax: 043.7655261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Email: anhllv@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website