Phòng Khoa học Công nghệ

Địa chỉ: Tầng 3, A1, Cơ sở chính

Điện thoại: 043.7655121

Fax: 043.7655261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Email: phamvandong@haui.edu.vn

Email: minhtan@haui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website