Khoa Cơ khí - Động lực

Địa chỉ: Xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3 583899

Fax: (033) 3 871092

Tin nổi bật

Liên kết website