Khoa Điện

Địa chỉ: Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3 676641

Fax: (033) 3 871092

Email:Tuyenttbk48@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website