Trung tâm hợp tác và Đào tạo quốc tế

Địa chỉ: phòng E3.01, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Điện thoại: 08.38940390; 08.39852369 – 236, 106, 579

Tin nổi bật

Liên kết website