Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn- Phường Tây Thạnh- Quận Tân Phú- TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38161673 (ext 122)

Email:cthssv@cntp.edu.vn

Email: maithitan@cntp.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website