Phòng Tài chính – Kế toán

Địa chỉ: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3 827 300

Email:phtckt@vui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website