Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Địa chỉ: Trụ sở chính: Tiên Kiên – Lâm Thao – Phú Thọ/ Địa điểm 2: Phường Tiên Cát – TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3829 247

Fax: (0210) 3827 306

Email:cnvt@vui.edu.vn

Website:http://www.vui.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Email: vudinhngo@vui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website