Phòng Tổ chức-Hành chính

Địa chỉ: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3829 247

Email:phtchc@vui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website