Khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ liên hệ:

- Cơ sở Hà Nội: Tầng 5 Nhà HA9 Khu giảng đường 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

- Website: https://khoacntt.uneti.edu.vn; Email: khoacntt@uneti.edu.vn

Trưởng khoa: Nguyễn Hoàng Chiến; Điện thoại: 0903251584

Tin nổi bật

Liên kết website