Phòng Tài chính Kế toán

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 584 318

Email:finance@firi.ac.vn

Tin nổi bật

Liên kết website