Trung tâm Dầu hương liệu và Phụ gia thực phẩm

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 584 318

Email:flavor@firi.ac.vn

Điện thoại: 0438582753

Email: chienvuduc@gmail.com

Điện thoại: 0438582751

Email: tramngocly@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website